Chat với Store
Chat ngay

Sản phẩm thịnh hành

Xem tất cả

Tré thêm 1cây

0
Giá: 35,000

Thêm bánh phồng

0
Giá: 10,000

Thêm bánh phồng

0
Giá: 20,000

Thêm bánh phồng

0
Giá: 30,000

Thêm rau

0
Giá: 10,000

Thêm chả nem

0
Giá: 30,000

Thêm chả nem

0
Giá: 20,000

Thêm chả nem

0
Giá: 10,000

Mắm mực (kg)

0
Giá: 100,000

Mắm cá cơm (3chai)

0
Giá: 100,000

Mắm tôm (kg)

0
Giá: 80,000

Nước mắm nhĩ (lit)

0
Giá: 100,000

Tôm khô (kg)

0
Giá: 550,000

Tôm khô (kg)

0
Giá: 700,000