Chat với Store
Chat ngay

Danh sách sản phẩm

Mắm mực (kg)

0
Giá: 100,000

Mắm cá cơm (3chai)

0
Giá: 100,000

Mắm tôm (kg)

0
Giá: 80,000

Nước mắm nhĩ (lit)

0
Giá: 100,000

Tôm khô (kg)

0
Giá: 550,000

Tôm khô (kg)

0
Giá: 700,000

Chà bông heo (kg)

0
Giá: 400,000

Cá lóc (kg)

0
Giá: 250,000

Cá chỉ vàng (kg)

0
Giá: 220,000

Chả cá Nha Trang (kg)

0
Giá: 140,000

Tré cây (1c)

0
Giá: 40,000

Chả quế (10c)

0
Giá: 60,000

Nem chiếc (10c)

0
Giá: 50,000

Nem chua (kg)

0
Giá: 160,000

Chả heo (kg)

0
Giá: 160,000

Chả bò (kg)

0
Giá: 260,000

Bánh tráng

0
Giá: 20,000

Bánh tráng

0
Giá: 30,000