Chat với Store
Chat ngay
Đăng nhập lần cuối : 8 Tháng trước
Thành viên từ Thang 11 2023

Sản phẩm thịnh hành

Xem tất cả

Đậu hủ trứng

0
Giá: 15,000

Chả tôm

0
Giá: 10,000

Chả ốc

0
Giá: 10,000

Viên thả lẩu

0
Giá: 10,000

Chả mực

0
Giá: 10,000

Bò viên

0
Giá: 10,000

Tôm viên

0
Giá: 10,000

Cá viên

0
Giá: 10,000

Sinh tố dâu

0
Giá: 25,000

Sinh tố bơ

0
Giá: 20,000

Yaourt mây

0
Giá: 25,000

Yaourt dâu tằm

0
Giá: 25,000

Yaourt việt quất

0
Giá: 25,000

Cafe muối

0
Giá: 15,000