Chat với Store
Chat ngay
Đăng nhập lần cuối : 8 Tháng trước
Thành viên từ Thang 11 2023

Danh sách sản phẩm

Đậu hủ trứng

0
Giá: 15,000

Chả tôm

0
Giá: 10,000

Chả ốc

0
Giá: 10,000

Viên thả lẩu

0
Giá: 10,000

Chả mực

0
Giá: 10,000

Bò viên

0
Giá: 10,000

Tôm viên

0
Giá: 10,000

Cá viên

0
Giá: 10,000

Sinh tố dâu

0
Giá: 25,000

Sinh tố bơ

0
Giá: 20,000

Yaourt mây

0
Giá: 25,000

Yaourt dâu tằm

0
Giá: 25,000

Yaourt việt quất

0
Giá: 25,000

Cafe muối

0
Giá: 15,000

Trà tắc

0
Giá: 10,000

Trà lựu

0
Giá: 25,000

Trà đác thơm

0
Giá: 20,000

Trà dâu tằm

0
Giá: 20,000

Trà dâu tây

0
Giá: 20,000

Trà vải

0
Giá: 20,000

Trà đào

0
Giá: 20,000

Matcha đá xay

0
Giá: 25,000