Hướng dẫn cách tăng thêm thời gian sử dụng dành cho AloShipper

Hướng dẫn cách tăng thêm thời gian sử dụng dành cho AloShipper

Để tăng thêm thời gian sử dụng trên AloShipper

Đối tác thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng AloShipper trên điện thoại của Đối tác 

Bước 2: Chọn mục " Khác " => Chọn " Phần thưởng

Bước 3: Thực hiện các nhiệm vụ để được cộng thêm thời gian sử dụng

Đối tác tài xế AloShipper muốn tăng thêm thu nhập làm nhiệm vụ theo hướng dẫn tại đây