Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản AloToday

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản AloToday

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN ALOTODAY

Nạp tiền vào tài khoản để mua hàng - gọi xe 

Bước 1: Vô ứng dụng AloToday: https://s.net.vn/NVcj
Bước 2: Tài khoản
Bước 3: Thanh toán
Bước 4: Nạp tiền
Bước 5: Nhập số tiền bạn muốn nạp
              Ví dụ: 500.000
Bước 6: Chọn "Chuyển khoản ngân hàng"
Bước 7: Nạp tiền
Bước 8: Bạn có thể chụp QR lại hoặc lưu
Bước 9: Vô tài khoản ngân hàng
Bước 10: Chọn thanh toán bằng mã QR trong ngân hàng
LƯU Ý: KHÔNG ĐỔI NỘI DUNG KHI NẠP TIỀN
Ví dụ: NAP"MÃ TÀI KHOẢN" đây là mã giới thiệu của mỗi tài khoản
Hoặc có thể nhắn tin trực tiếp tại Fanpage hoặc Hotline/ Zalo0865 593 518 AloToday để được hỗ trợ