Nhận Điểm Thưởng Voucher AloToday

Nhận Điểm Thưởng Voucher AloToday

CÁCH NHẬN THƯỞNG VOUCHER CÙNG ALOTODAY

Thực hiện nhiệm vụ

1. Điểm danh hằng ngày

2. Chia sẻ cửa hàng

BƯỚC 1

BƯỚC 2

3. Mời bạn bè sử dụng App ( Ứng dụng AloToday )

BƯỚC 1

BƯỚC 2

4. Xem video quảng cáo

ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG SANG VOUCHER

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Đối với cửa hàng và tài xế làm nhiệm vụ sẽ được cộng thêm thời gian sử dụng ứng dụng MIỄN PHÍ

Hướng dẫn cộng thêm thời gian sử dụng AloStore bấm vào đây

Hướng dẫn cộng thêm thời gian sử dụng AloShipper bấm vào đây