Chat với Store
Chat ngay
Đăng nhập lần cuối : 7 Tháng trước
Thành viên từ Thang 11 2023

Danh sách sản phẩm

Bánh flan (10)

0
Giá: 55,000

Ba chỉ bò Mỹ 500g

0
Giá: 135,000

Bò Fuji 1000g

0
Giá: 690,000

Cá hồi phile 500g

0
Giá: 260,000

Bò Mỹ beasteak 500g

0
Giá: 205,000

Set cá hồi sashimi

0
Giá: 240,000