Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Alostore

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Alostore

I. Hướng dẫn tải App 

Tải ứng dụng trên Cửa hàng Play

Tải ứng dụng trên App Store

II. Đăng nhập Alostore

Mở app Alostore của quý khách và đăng nhập

III. Cách Nạp tiền/Rút tiền 

1. Nạp Tiền 

Quý khách đăng nhập ứng dụng Alostore thực hiện theo các bước sau để Nạp tiền

Bước 1 Bước 2 Bước 3

Bước 4 Bước 5

2. Rút Tiền 

Quý khách đăng nhập ứng dụng Alostore thực hiện theo các bước sau để Rút tiền

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

Lưu ý: Số tiền rút tối thiểu là 100.000đ, lệnh rút được duyệt và chuyển khoản vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 - thứ 7 (08:30 - 11h30; 13:30 - 16:00), lệnh rút tiền ngoài thời gian trên sẽ được xử lý sang ngày làm việc tiếp theo.

IV. Gia hạn gói Dịch vụ

Bước 1 Bước 2 Bước 3

V. Bật/tắt cửa hàng Online

Bước 1 Bước 2 Bước 3

VI.Tiền mặt/Thanh toán đảm bảo

VII. Xem đơn hàng

Bước 1 Bước 2

Lưu ý: Hình thức thanh toán khi thực hiện đơn hàng

VIII. Cách xoá hoá đơn

Khi cửa hàng muốn xoá hoá đơn để HUỶ đơn hàng đang thực hiện trong trường hợp: Cửa hàng hết món nhưng khách hàng không đồng ý đổi món khác

Bước 1 Bước 2

IX. Cách tắt sản phẩm hết hàng

Bước 1 Bước 2 Bước 3

X. Bật/tắt sản phẩm nổi bật

Cửa hàng lựa chọn tối đa 10 sản phẩm trong menu của cửa hàng/quán, để làm sẩn phẩm nổi bật

Bước 1 Bước 2 Bước 3

XI. Cách tạo danh mục sản phẩm 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

XII. Tạo nhóm biến thể sản phẩm(nhóm sở thích phục vụ)

Biến thể sản phẩm và Sở thích phục vụ là như nhau, tuỳ vào ngành hàng kinh doanh mà có cách gọi khác nhau

Ví dụ:

Cách tạo Nhóm biến thể sản phẩm (nhóm sở thích phục vụ)
Bước 1 Bước 2 Bước 3

XIII. Tạo biến thể sản phẩm(nhóm sở thích phục vụ)

Bước 1 Bước 2

XIV. Tạo Sản phẩm

Sau khi hoàn thành tạo Danh mục, Nhóm Biến thể sản phẩm (nhóm sở thích phục vụ) và Biến thể sản phẩm(sở thích phục vụ), thực hiện các bước sau để tạo sản phẩm

Bước 1 Bước 2 Bước 3

Bước 4

Lưu ý:

Đối tác kinh doanh muốn tăng thời gian sử dụng ứng dụng làm nhiệm vụ theo hướng dẫn tại đây