Hướng dẫn sử dụng ứng dụng AloShipper

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng AloShipper

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ALOSHIPPER

Tải ứng dụng trên Cửa hàng Play

Tải ứng dụng trên App Store

1. TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

Nhận biết trạng thái đang hoạt động hoặc đang tắt

Đang tắt nút trạng thái màu "Đen"

Đang tắt nút trạng thái màu "Xanh"

2. KIỂM TRA ĐỊNH VỊ

3. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Quy định về thời gian hoạt động phải đạt được

Lưu ý: tài khoản không hoạt động đủ số giờ trên hệ thống sẽ tự khóa tài khoản.

4. VỊ TRÍ HOẠT ĐỘNG

Khi hoạt động cần lưu ý các vị trí đứng và thời gian để hệ thống quét nhận được nhiều đơn hơn.

5. GIÁ CƯỚC

Phí Km đầu: Là giá cước cố định cho những đơn giao dưới 1Km.

Phí gọi xe:Là giá cước chở khách đi xe ôm.

Phí giao hàng: Là giá cước giao thức ăn, đồ uống từ các quán.

Ví dụ: Đơn hàng giao 2Km thì được tính như sau:
1Km đầu (8.000đ) + 1Km tiếp theo (4.000đ) = Tổng 2Km (12.000đ)

6. PHẠM VI QUÉT TÀI XẾ

Phạm vi quét giao động từ 100m - 2km theo bán kính hình tròn.

Quét từ vị trí Tài Xế -> Khách hàng

Quét từ vị trí Quán -> Tài Xế

(Chỉ khi tính phí giao hàng mới tính Km theo đường đi thực tế)

7. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Phân biệt đơn hàng khách thanh toán "Tiền Mặt" hay "Chuyển Khoản"

Phương thức thanh toán bằng "Chuyển Khoản"

Phương thức thanh toán "Tiền Mặt"

HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN

QUY TRÌNH NHẬN ĐƠN GIAO HÀNG

Bước 1:


BƯỚC 2:


Bắt buộc gọi cho cửa hàng và khách hàng để xác nhận
Gọi khách: xác định khách có đặt hay không
Gọi cửa hàng: xác định quán có mở cửa
Trong vòng 7 phút từ khi có đơn tài xế không nhận đơn sẽ bị hệ thống tự hủy

BƯỚC 3:

BƯỚC 4:

Ghi rõ lý do hủy rõ ràng hệ thống sẽ xác nhận

Gian lận dẫn đến khóa tài khoản

BƯỚC 5:

BƯỚC 6:

BƯỚC 7:

QUY TRÌNH NHẬN ĐƠN GỌI XE

BƯỚC 1:


BƯỚC 2:


BƯỚC 3:

Bắt buộc gọi cho khách hàng để xác nhận
Trong vòng 7 phút từ khi có đơn tài xế không nhận đơn sẽ bị hệ thống tự hủy

BƯỚC 4:

BƯỚC 5:


BƯỚC 6:

BƯỚC 7:

Đối với Phương Thức Thanh Toán Chuyển Khoản ( Thanh toán đảm bảo ) nếu bên tài xế bấm hoàn tất mà khách chưa bấm hoàn thành 30 phút tiền sẽ về tài khoản shipper

NẠP TIỀN - RÚT TIỀN

NẠP TIỀN

RÚT TIỀN

Lưu ý: Số tiền rút tối thiểu là 100.000đ, lệnh rút được duyệt và chuyển khoản vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 - thứ 7 (08:30 - 11h30; 13:30 - 16:00), lệnh rút tiền ngoài thời gian trên sẽ được xử lý sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối tác Tài xế muốn tăng thời gian sử dụng ứng dụng làm nhiệm vụ theo hướng dẫn tại đây.