Ứng dụng của các loại bạc tự bôi trơn

Giá: 100
Còn hàng
Shop:  Lân Nguyễn
(0)
0 0 43

Điện trở máy đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời

Giá: 100,000
Còn hàng
Teflon
(0)
0 0 156