CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN CHO KHÁCH

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN CHO KHÁCH

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG/ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG

I. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Alotoday đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm hoặc hoàn tiền khi chưa nhận được hàng mà đã để hoàn thành đơn hàng. Thời hạn Alotoday Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

Alotoday Đảm bảo thực hiện bởi Alotoday, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Alotoday hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Alotoday Đảm bảo.

II. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

1. Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm, không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

3. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

4. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

5. Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng;

6. Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Alotoday sẽ cần Người bán xác nhận lại những thỏa thuận này).

Riêng đối với các sản phẩm đồ ăn nước uống (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), Người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 7 ngày đối với những mặt hàng còn lại kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. 

Tất cả các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng Alotoday.

Alotoday luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Alotoday.

[Sản phẩm hạn chế trả hàng]

Sản phẩm hạn chế trả hàng thuộc các nhóm sản phẩm dưới dây:

1. Nhóm sản phẩm thuộc Voucher & Dịch vụ

2. Nhóm sản phẩm thuộc Mô tô, xe máy, xe hơi

3. Nhóm thực phẩm tươi sống & đông lạnh

4. Một số sản phẩm thuộc nhóm Sữa - Trứng gồm: Bột kem béo, Bơ động vật & thực vật, Phô mai & bột phô mai, Kem, Trứng, Đậu phụ

5. Sản phẩm là cây cảnh (cây, hoa,...)

Với các khiếu nại có bao gồm các sản phẩm hạn chế trả hàng, Alotoday sẽ chủ động xem xét các bằng chứng mà các bên (Người mua/Người bán/đơn vị vận chuyển) cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng khi Người mua và Người bán không tự giải quyết được.

Hoặc Người mua được Hoàn tiền ngay (không trả hàng) nếu bằng chứng hợp lệ.

Hoặc Alotoday từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không hợp lệ. 

III. Quyền lợi của Người mua

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Alotoday sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của Alotoday cho Người bán trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi Alotoday trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Alotoday nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Alotoday hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà Alotoday không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, Alotoday hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Alotoday và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được Alotoday cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho Người bán.

IV. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa trong Chính Sách Vận Chuyển Alotoday và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

V. Chi phí trả hàng

1. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng;

2. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Alotoday sẽ hoàn lại số tiền bằng với tiền vận chuyển mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua “Số dư ví tài khoản Alotoday” trên ứng dụng Alotoday trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận.

VI. Hoàn tiền cho hàng trả lại

1. Alotoday sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người bán, hoặc Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Alotoday quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.

2. Trong trường hợp Người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Alotoday thì Alotoday trong một số trường hợp sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người mua mà không cần phải chờ Người mua trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 6.1 nêu trên.

3. Alotoday sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.

Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Người bán, vui lòng bấm vào đây.

Để biết thêm thông tin về việc hoàn tiền không cần trả hàng, vui lòng bấm vào đây.

4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Ví Alotoday Người mua đã đăng ký với Alotoday.

  • Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp Alotoday nhận được khiếu nại từ Người mua vì lý do Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì Alotoday, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản Alotoday của Người bán đó số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người mua) để thanh toán cho Người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Alotoday.

VII. Liên lạc giữa Người bán và Người mua

Alotoday khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Alotoday khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. .

VIII. Tranh chấp giữa Người bán và Người mua

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Alotoday về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Alotoday mà Alotoday cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Alotoday đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của Alotoday Đảm Bảo, Alotoday có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Alotoday Đảm Bảo, cả Người mua và Người bán đồng ý rằng Alotoday không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Alotoday không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Alotoday theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.